Nyelvek

2024/06/30

Rendszeres tájékoztatás - Alaptőke, szavazati jogok

PDF

Rendszeres tájékoztatás - Alaptőke, szavazati jogok

Tájékoztatás a Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság alaptőkéjének nagyságáról és a

részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok számáról

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 13-10-042012; adószám: 27294260-2-13; székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; a továbbiakban: Társaság) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 54. § (9) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket az alaptőke nagyságáról és a Társaság részvényeihez kapcsolódó szavazati jogok számáról a 2024. június 30. napi állapot szerint:

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Darabszám Össznévérték (Ft)
„A“sorozat Gloster törzsrészvényISIN: HU0000189600 10 18.176.440 181.764.400
Alaptőke összesen: - 18.176.440 181.764.400

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvénysorozat Kibocsátott darabszám Saját részvény száma Szavazati jogra jogosító részvények[1] Szavazati jog (részvény/db) Összes szavazati jog
„A” sorozat (Gloster törzsrészvény)ISIN:HU0000189600 18.176.440 47.716 18.176.440 1 18.176.440
Összesen 18.176.440 47.716 18.176.440 1 18.176.440

         Nagytarcsa, 2024. június 30.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.

[1] A Társaság valamennyi törzsrészvénye szavazati jogra jogosít, azonban a Ptk. 3:225. § alapján saját részvénnyel a Társaság részvényesi jogokat - és így szavazati jogot - nem gyakorolhat, így a jelenlegi állapot szerint a szavazati jogra jogosító részvények darabszáma és az összes szavazati jog a saját részvényeket figyelmen kívül hagyva 18.128.724 db.

PDF

Rendszeres tájékoztatás - Alaptőke, szavazati jogok