Nyelvek

2024/01/22

Rendkívüli tájékoztatás Gloster részvények Standard szabályozott piacra történő bevezetéséről

PDF

Rendkívüli tájékoztatás Gloster részvények Standard szabályozott piacra történő bevezetéséről

RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS

A Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (cégjegyzékszám: 13-10-042012; székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 1/A A/2. ép.; a továbbiakban: Társaság, Gloster) a Budapesti Értéktőzsde vonatkozó előírásai és az alkalmazandó jogszabályok alapján az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket. 

A Budapesti Értéktőzsde Nyrt. (mint „Piacműködtető”) 2/Xtend/2024. számú határozatával döntött a Gloster Infokommunikációs Nyrt. HU0000189600 ISIN azonosítójú, névre szóló dematerializált törzsrészvényeinek Xtend piac Értékpapírlistájáról történő törléséről 2024. január 25. napjával. A részvények utolsó kereskedési napja: 2024. január 25. 

A Piacműködtető a 8/2024. számú határozatával döntött a Társaság 18.176.440 db, egyenként 10.- Ft névértékű, 181.764.400.- Ft össznévértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényeinek 2024. január 26. napjával a BÉT szabályozott piac Terméklistájára történő felvételéről, továbbá a Társaság tőzsdére bevezetett, HU0000189600 ISIN azonosítójú törzsrészvényeinek Első Kereskedési Napjaként 2024. január 26-át határozta meg a BÉT Standard szabályozott piacon, amellyel egyidejűleg a Terméklistát határozatával az alábbi adatlap szerinti tartalommal módosította: 

Értékpapír megnevezése  Gloster részvény
Értékpapír Kibocsátója  Gloster Infokommunikációs Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Részvényfajta  törzsrészvény
Értékpapír Típus  névre szóló
Értékpapír előállítási módja  dematerializált
Értékpapírkód (ISIN)  HU0000189600
Kijelzés módja (Ticker) GLOSTER
Értékpapír névértéke  10 HUF
Bevezetett értékpapír mennyisége (db)  18.176.440
Osztalékjogosultság  Teljes évi
Bevezetési nap  2024. január 26.
Tőzsdei kategória  Standard
Futamidő Határozatlan
Lejárat napja  N/A
Első Kereskedési Nap  2024. január 26.
Kötésegység 1
Kereskedés pénzneme  HUF
Kereskedési idő  A II. rész 5. fejezetében meghatározottak szerint.
Bevezetési ár  2024. január 25-i Xtend záróár

A Társaság tulajdonosi struktúrája változatlanul a következő: 

Név Tevékenység  Mennyiség (db) Részesedés (%) 3 Szavazati jog (%) 3,4
Szekeres Viktor Vagyonkezelő Alapítvány Magán 10 009 014 55,07 55,07
Széchenyi Alapok Kockázati Tőkealap Intézményi 3 535 477 19,45 19,45

A közkézhányad mértéke: 25,48 %.

A Társaság a részvénykönyvvezetést maga látja el és a részvények forgalomban tartása során magyar nyelven tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének.

A Társaság alaptőkéje, részvényei:

Részvénysorozat Névérték (Ft/db) Darabszám Össznévérték (Ft)
„A“sorozat Gloster törzsrészvényISIN: HU0000189600 10 18.176.440 181.764.400
Alaptőke összesen: - 18.176.440 181.764.400

A részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok:

Részvénysorozat Kibocsátott darabszám Saját részvény száma Szavazati jogra jogosító részvények Szavazati jog (részvény/db) Összes szavazati jog
„A” sorozat (Gloster törzsrészvény)ISIN:HU0000189600 18.176.440 47.716 18.176.440 1 18.176.440
Összesen 18.176.440 47.716 18.176.440 1 18.176.440

A Gloster befektetői kapcsolattartója továbbra is dr. Bassola Eszter, elérhetőségei a következők:

Nagytarcsa, 2024. 01.22.

Gloster Infokommunikációs Nyrt.

PDF

Rendkívüli tájékoztatás Gloster részvények Standard szabályozott piacra történő bevezetéséről