Gloster élettartam garanicia – Cisco Support

Home » Gloster élettartam garanicia – Cisco Support

Gloster élettartam garancia (cisco support és üzemeltetés)

Vállalati IT rendszer esetében a törvény által biztosított garancia (hivatalos nevén: jótállás) egész egyszerűen értelmezhetetlenül kevés. A rendszergazdák jól tudják: ha valami elromlik azt szinte nem lehet elég gyorsan megjavítani, hogy ne okozzon fennakadást a vállalkozás életében. Ennek megy elébe a Gloster garancia szolgáltatása.

A Gloster garancia lényege, hogy ötvözi a gyártók által biztosított támogatási szolgáltatást (cisco support), a saját mérnökei által nyújtott támogatási szolgáltatással. A eredmény: globális gyártó által nyújtott biztonság és a helyi támogató partner rugalmassága és gyorsasága.
A cisco support a Cisco Systems Inc. vállalat által biztosított, de a Gloster telekomnál kapható teljes körű támogatási rendszer, melynek elsődleges célja az ügyfelek mindennemű, a cisco termékek használatával kapcsolatos problémáinak orvoslása, a felmerülő kérdések gyors megválaszolása, a felhasználók informálása, hozzáférés biztosítása az aktuális fejlesztésekhez, frissítésekhez, valamint technikai segítség nyújtása bármikor, amikor erre igény merül fel. Természetesen a cisco support részét képezik a Cisco Systems Inc. vállalattal leszerződött regionális partner cégek – ez hazánk esetében a Gloster Telekom Kft-t jelenti – aktív részvétele is a szükséges technikai segítségnyújtásban, amely a cég saját mérnökei bevonásával történik (shared support).

A jótállás fogalmát a polgári törvénykönyv 248. §-a határozza meg. A jótállás lényege: annak időtartama alatt a kötelezett garantálja, hogy a szerződést hibátlanul teljesíti, vagyis hogy az érintett termék kifogástalanul fog működni. (Emiatt szokták a jótállást a mindennapokban garanciának is nevezni. A két kifejezés tartalma azonos.)

A Gloster garancia szolgáltatás elemei

Hardvercsere

A hardvercserés szolgáltatások lehetnek

következő munkanapi (8x5xNBD)
4 órán belüli csere (hétvégén ünnepnapon is, 24x7x4)
2 órán belüli csere (hétvégén ünnepnapon is, 24x7x2)*
*A két órás szolgáltatásnak vannak földrajzi korlátai.
A hardvercserét minden esetben a gyártó biztosítja a Gloster a cseréhez szükséges mérnököt, rendelkezésre állást adja.

Hibaelhárítás, változáskezelés

Saját mérnöki erőforrásból nyújtott szolgáltatás. L2 szintű (értsd: nehezebb, összetettebb) probléma esetén bevonjuk a gyártó mérnökeit is. Jellemző szolgáltatási szintek:

4 órán belüli megkezdés
2 órán belüli megkezdés
30 percen belüli megkezdés
A szolgáltatás ellátásának feltétele, hogy mérnökeinknek legyen távelérése a karbantartandó rendszerhez.

Szoftver frissítés, upgrade, biztonsági mentés

A szükséges szoftveres frissítéseket a gyártó biztosítja, ám a konkrét upgrade folyamat már saját mérnöki erőforrásból nyújtott szolgáltatás. Az upgrade során felmerülő L2 szintű (értsd: nehezebb, összetettebb) probléma esetén bevonjuk a gyártó mérnökeit is. A szolgáltatás keretében lehetőség van:

minor release-ek feltöltésére (pl. 9.1-ről 9.3-ra frissíteni)
major release-ek, más néven migrációk elvégzésére (pl. 6.os verzióról 9-es verzióra frissíteni)
A szolgáltatás ellátásának feltétele, hogy mérnökeinknek legyen fizikai hozzáférése a helyszínen a frissítendő rendszerhez.
Az élettartam-garanciát sokan “örök” garanciaként értelmezik, ám ez egyáltalán nem ezt jelenti. Eltérő gyártók eltérő módon értelmezik az élettartam-garancia vagy élethosszig tartó garancia kérdését, ezért ezekben az esetekben mindig az adott gyártó gyakorlata a releváns. Termékeik esetében a “korlátozott, teljes élettartamú garancia” szerint egy termék életciklusa akkor kezdődik, amikor az Európai Unión belül elérhetővé teszik a fogyasztók számára és addig tart, amíg az életciklus végét bejelentő nyilatkozatot közzé nem teszik az adott gyártó helyi weboldalán. Az életciklus végét jelző bejelentés után az üzleti termékeket még további öt éven keresztül igénybe vehető technikai támogatás a gyártói szolgáltatóközpontokban. Vagyis az élettartam-garancia a gyártói “end of sales” nyilatkozat közzétételétől számított 5 évig tart.

Cisco Support

A cisco support fontos részét képezi a vállalat smartnet szolgáltatása (Cisco SMARTnet® Service), amely már számos szakmai díj büszke birtokosa, és rendkívüli hatékonysága révén az elégedett felhasználók népes, nemzetközi táborát tudhatja maga mögött. A smartnet használata minimális mértékűvé redukálja az egy-egy probléma megoldásához szükséges időtartamot, mivel a valós idejű, online szolgáltatás révén a szakképzet, magasan kvalifikált, technikai személyzet bármikor az ügyfelek rendelkezésére áll. A szakértői gárda számára nem létezik megoldhatatlan probléma, minden felmerülő kérdés megválaszolásában a tudásuk legjavát nyújtják, folyamatos, aktív jelenlétükkel és dinamikus részvételükkel a problémák kezelésben rendkívül magas szintre emelik a szolgáltatás színvonalát. A mai világban egyetlenegy önmagát kicsit is komolyan vevő vállalkozás sem engedheti meg azt „luxust” magának, hogy ne próbáljon meg azonnali, hatékony megoldást találni minden, a működése során szóba jöhető technikai problémára.

A cisco support, a shared support és a smartnet révén a Cisco egyetlen ügyfelének sincs oka semmiféle aggodalomra, mivel ennél a vállalatnál a cég minden egyes felhasználója egyformán fontos, a technikai segítségnyújtás, támogatás mindig, minden körülmények között, folyamatosan biztosított. A smartnet rendszer esszenciális részét képezi a cisco support szolgáltatás csomagjának, segítségével elkerülhetők az olyan destruktív hatású rendszerleállások, amelyek sok esetben ügyfélvesztéssel, a cég renoméjának csökkenésével, anyagi veszteségekkel járnak. A cisco support részét alkotó smartnet hatékonyságát több nemzetközi tanulmány is alátámasztja. Ilyen többek között a cambridge-i székhelyű Forrester Consulting által készített, “The Total Economic Impact™ of Cisco SMARTnet Service” című monográfia is, amely rámutat arra a fontos végkövetkeztetésre, hogy a smart service szolgáltatás használói, egy három éves periódust megvizsgálva, minimális mértékűre tudták csökkenteni a saját rendszereiket érintő incidensek számát, az infrastruktúra költségeinek csökkentésével együtt.

Mit képes nyújtani a Cisco smartnet?

Ahogyan vállalatunk hálózata, annak forgalma, leterheltsége és az azon tárolt adatok mennyisége dinamikusan növekszik, előbb vagy utóbb szembesülni fogunk azzal a kellemetlen ténnyel, hogy egy esetleges rendszerleállás milyen komoly anyagi és erkölcsi kockázatokkal járhat cégünkre nézve. Ezek a veszteségek az leállás időtartama alatt akár exponenciálisan is megnövekedhetnek, rendkívül nehéz helyzetbe hozva ezzel az érintett vállalkozást. A cisco smartnet segítségével a problémák gyorsan felderíthetők és orvosolhatók, még mielőtt azok negatív hatást fejtenének ki az üzleti folyamatokra. Lehetővé teszi az informatikai személyzet számára a legújabb technológia fejlesztések, updatek megszerzését, valamint az olyan biztonsági rések, kockázatok feltárását, amelyek károsan befolyásolhatják az adott hálózat működésének stabilitását. A cisco support és azon belül a smartnet szolgáltatás minden felhasználója számára maximális hozzáférést biztosít a Cisco támogatási rendszer teljes eszköztárához. Az ügyfelek számára megkönnyíti a nagyobb informatikai infrastruktúra kialakítását, a hálózatok magas hatékonyságú üzemeltetését, úgy nyújtva közvetett teljesítménynövekedést, hogy közben az üzemeltetési költségek csökkenthetők általa. A technikai segítségnyújtás mindig rendkívül gyorsan, direkt módon, a megfelelő, releváns tudással rendelkező szakember bevonásával, „hozzánk rendelésével” történik. A Cisco, Technical Assistance Center (TAC) szolgáltatásán keresztül több ezer kiválóan képzett, specialista áll a rendelkezésünkre, akik legfontosabb feladata a cisco hálózatot érintő, mindennemű probléma rendkívül rövid időn belüli diagnosztizálása, a hibák okainak feltárása, hatékony és szakszerű tanácsadás, cisco support nyújtása.

A cisco support részét képezi a Cisco saját online adatbázisa, amely szintén folyamatosan, az év 356 napján, napi 24 órában a rendelkezésünkre áll. Az adatbázishoz, a forrásokhoz és az egyéb a tudásbázist kiegészítő eszközökhöz való hozzáférés minden ügyfél számára biztosított. Lehetőség van a rendszerbe beágyazott Cisco Smart Call Home funkció használatára is, amely egy esetlegesen a működés közben felmerülő probléma esetén azonnali riasztást küld, részletes diagnosztikai jelentés kíséretében minden erre a célra korábban üzembe állított eszközre (Intelligens, proaktív diagnosztika). Természetesen szintén a cisco support részét képezik a minden operációs rendszerhez elérhető legújabb frissítések, updatek is, ezáltal a rendszerek a szoftvertámogatottság tekintetében is folyamatosan naprakész állapotban tarthatók. A cisco smartnet egy olyan széles spektrumú, kizárólag a Cisco ügyfelei számára elérhető, magas színvonalú online támogatási platform, amely a Cisco partnerein keresztül is könnyedén megrendelhető. Mindenféleképpen érdemes élni ezzel a remek lehetőséggel, hiszen soha nem tudhatjuk, hogy a későbbiek során mikor következik be olyan technikai jellegű probléma, amelynek gyors megoldásában ez a világszínvonalú szolgáltatás hatékony segítségünkre lehet.

 

További információk
Saját szakmai anyagok, előadásokKapcsolódó termékek
Saját szakmai anyagok, előadások

link, stb.

Kapcsolódó termékek

pdf

Kérjen ajánlatot!

* Kotelezően kitöltendő

A megoldás specialistája
Tőke Botond
kiement ügyfélmanager
Botond szakterülete a telefonos, hálózatos és végpontvédelmi megoldások. Ezen túl nagy tapasztalattal rendelkezik Microsoft alapú rendszerek kialakításában. Hobbija az evezés.

Telefonszáma: +36.1.456.80.17

Mobil: +36.20.222.5707

Email: toke.botond(kukac)gloster.hu